Hydroplane Programme Covers

1970

Tampa, 31/05/1970
31/05/1970
Tampa
Owensboro, 14/06/1970
14/06/1970
Owensboro
Detroit, 28/06/1970
28/06/1970
Detroit
Madison (Indiana), 05/07/1970
05/07/1970
Madison (Indiana)
Tri-Cities, 19/07/1970
19/07/1970
Tri-Cities
Seattle, 02/08/1970
02/08/1970
Seattle
San Diego, 20/09/1970
20/09/1970
San Diego