Hydroplane Programme Covers

1977

Miami, 22/05/1977
22/05/1977
Miami
Washington, 12/06/1977
12/06/1977
Washington
Detroit, 26/06/1977
26/06/1977
Detroit
Madison (Indiana), 03/07/1977
03/07/1977
Madison (Indiana)
Owensboro, 10/07/1977
10/07/1977
Owensboro
Valleyfield, 10/07/1977
10/07/1977
Valleyfield
Dayton, 17/07/1977
17/07/1977
Dayton
Tri-Cities, 31/07/1977
31/07/1977
Tri-Cities
Seattle, 07/08/1977
07/08/1977
Seattle
San Diego, 18/09/1977
18/09/1977
San Diego