Hydroplane Programme Covers

1978

Miami, 04/06/1978
04/06/1978
Miami
Detroit, 25/06/1978
25/06/1978
Detroit
Owensboro, 02/07/1978
02/07/1978
Owensboro
Madison (Indiana), 09/07/1978
09/07/1978
Madison (Indiana)
Dayton, 30/07/1978
30/07/1978
Dayton
Tri-Cities, 30/07/1978
30/07/1978
Tri-Cities
Seattle, 06/08/1978
06/08/1978
Seattle
San Diego, 17/09/1978
17/09/1978
San Diego