Hydroplane Programme Covers

1986

Miami, 15/06/1986
15/06/1986
Miami
Dessau, 22/06/1986
22/06/1986
Dessau
Detroit, 29/06/1986
29/06/1986
Detroit
Madison (Indiana), 06/07/1986
06/07/1986
Madison (Indiana)
Evansville, 13/07/1986
13/07/1986
Evansville
Tri-Cities, 27/07/1986
27/07/1986
Tri-Cities
Seattle, 03/08/1986
03/08/1986
Seattle
Syracuse, 17/08/1986
17/08/1986
Syracuse
Philadelphia, 24/08/1986
24/08/1986
Philadelphia
San Diego, 21/09/1986
21/09/1986
San Diego
Las Vegas, 28/09/1986
28/09/1986
Las Vegas