Hydroplane Programme Covers

1988

Miami, 05/06/1988
05/06/1988
Miami
Detroit, 12/06/1988
12/06/1988
Detroit
Dessau, 19/06/1988
19/06/1988
Dessau
Evansville, 26/06/1988
26/06/1988
Evansville
Madison (Indiana), 03/07/1988
03/07/1988
Madison (Indiana)
Valleyfield, 10/07/1988
10/07/1988
Valleyfield
Syracuse, 16/07/1988
16/07/1988
Syracuse
Tri-Cities, 30/07/1988
30/07/1988
Tri-Cities
Seattle, 07/08/1988
07/08/1988
Seattle
San Diego, 18/09/1988
18/09/1988
San Diego
Las Vegas, 26/09/1988
26/09/1988
Las Vegas