Motor Racing Programme Covers

Targa Tasmania

Targa Tasmania, 1992
1992
Targa Tasmania, 1993
1993
Targa Tasmania, 26/04/1994
26/04/1994
Targa Tasmania, 30/04/1995
30/04/1995
Targa Tasmania, 21/04/1996
21/04/1996
Targa Tasmania, 20/04/1997
20/04/1997
Targa Tasmania, 03/05/1998
03/05/1998
Targa Tasmania, 02/05/1999
02/05/1999
Targa Tasmania, 14/05/2000
14/05/2000
Targa Tasmania, 24/04/2001
24/04/2001
Targa Tasmania, 21/04/2002
21/04/2002
Targa Tasmania, 18/05/2003
18/05/2003
Targa Tasmania, 02/05/2004
02/05/2004
Targa Tasmania, 30/04/2006
30/04/2006
Targa Tasmania, 22/04/2007
22/04/2007
Targa Tasmania, 20/04/2008
20/04/2008
Targa Tasmania, 03/05/2009
03/05/2009
Targa Tasmania, 10/04/2011
10/04/2011

Road Races

Carrera PanamericanaThe Great RaceLondon to Sydney Marathon
Mille MigliaParis to MadridParis to Rouen
Targa FlorioTarga TasmaniaTour de France