Hydroplane Programme Covers

1981

Miami, 07/06/1981
07/06/1981
Miami
Dessau, 21/06/1981
21/06/1981
Dessau
Evansville, 21/06/1981
21/06/1981
Evansville
Detroit, 28/06/1981
28/06/1981
Detroit
Madison (Indiana), 05/07/1981
05/07/1981
Madison (Indiana)
Valleyfield, 12/07/1981
12/07/1981
Valleyfield
Kelowna, 26/07/1981
26/07/1981
Kelowna
Tri-Cities, 26/07/1981
26/07/1981
Tri-Cities
Seattle, 09/08/1981
09/08/1981
Seattle
San Diego, 20/09/1981
20/09/1981
San Diego