Hydroplane Programme Covers

1989

Houston, 21/05/1989
21/05/1989
Houston
Miami, 04/06/1989
04/06/1989
Miami
Detroit, 11/06/1989
11/06/1989
Detroit
Dessau, 18/06/1989
18/06/1989
Dessau
Madison (Indiana), 02/07/1989
02/07/1989
Madison (Indiana)
Evansville, 04/07/1989
04/07/1989
Evansville
Syracuse, 16/07/1989
16/07/1989
Syracuse
Tri-Cities, 30/07/1989
30/07/1989
Tri-Cities
Seattle, 06/08/1989
06/08/1989
Seattle
San Diego, 17/09/1989
17/09/1989
San Diego
Las Vegas, 23/09/1989
23/09/1989
Las Vegas